انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

مبانی تصویربرداری تشخیص مغناطیسی 2018 MRI ویرایش چهارم

مبانی تصویربرداری تشخیص مغناطیسی 2018 MRI ویرایش چهارم
سال چاپ :۱۳۹۹
نوبت چاپ :اول
تعداد صفحات :۶۴۰
قطع :وزیری- جلد شومیز
شابک :978600408723
قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰% تخفیف خرید آنلاین : ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی تصویربرداری تشخیص مغناطیسی MRI 2018

تالیف: ری‌اچ هاشمی (حمیدرضا هاشمی) - کریستوفر ج لیسانتی - ویلیام ج. برادلی

ترجمه:دکتر محمدعلی عقابیان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی


کتاب مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( MRI: The Basics )یکی از جامع ترین و در عین حال روان ترین کتاب های پایه درMRI اســت که امروزه در ســطوح مختلف علمی و دانشگاهی مورد استفاده دانشجویان و کاربران تصویربرداری تشدید مغناطیسی قرار می گیرد. ویژگی این کتاب نسبت به کتاب های مشــابه، سادگی نوشتار آن اســت که در قالب مثال های ملموس و کاربردی موجود در سرتاسر بخش ها و مباحث آن آمده اســت. مباحث این کتاب با یک مقدمه مفید ریاضیات تصویربرداری شــروع می شود و ســپس با بیان فیزیک و اساس تشکیل تصویر تشدید مغناطیسی، وارد مباحث تکنیکی تصویربرداری می شود. سپس در انتها، کاربردهای تخصصی MR در فصل های متوالی پوشش داده می شود.

با اســتقبالی که از سه چاپ قبلی به عمل آمد ضرورت چاپ چهارم فراهم شد. خوشبختانه همزمان با چاپ چهارم این کتاب، ویرایش چهارم (سال 2018 )توسط نویسنده به چاپ رسیده بود. حال با چاپ چهارم ترجمه این کتاب (ویرایش چهارم)، خوشــبختانه این امکان فراهم شد تا کتابی کامل تر حاوی 8 بخش جدید تخصصی در تکنیک های پیشرفته و مباحثی با عنوان ایمنی در MRI ،در اختیار خوانندگان محتــرم قرار گیرد. افــزون بر آن اعتقاد دارم در بعضی جهات از جمله بیان نکات عملی و ذکر مثال های کاربردی، این کتاب منحصر به فرد می باشد.

به نظر می رسد این کتاب را می توان با اطمینان راسخ برای تدریس دانشجویان رشته های کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی، فیزیک پزشــکی و دســتیاران رادیولوژی مورد اســتفاده قرار داد.بخش 1 :مفاهیم اساسی

فصل 1: ریاضی مقدماتی

فصل 2: اصول پایهای MRI

فصل 3: پالس فرکانس رادیویی

فصل 4: T*2 , T2 , T1

فصل 5: TR و TE و کنتراست بافت

فصل 6: کنتراست بافت و برخی کاربردهای کلینیکی آن

فصل 7: توالی پالس قسمت اول: اشباع، اشباع جزئی و بازیافت معکوس

فصل 8:توالی پالس قسمت دوم: اسپین اکو

فصل 9:تبدیل فوریه

فصل 10:تشکیل تصویر، قسمت اول: انتخاب برش

فصل 11:تشکیل تصویر قسمت دوم: کدگذاری فضایی

فصل 12:پردازش سیگنال

فصل 13:فضای اطالعات

فصل 14:نمودار توالی پالس

فصل 15:میدان دید FOV ))

فصل 16:فضای K ...آخرین مرحله!

فصل 17:پارامترهای تصویربرداری و بهینه سازی تصویر

فصل 18:آرتیفکت ها در MRI

بخش 2 :اسکن سریع

فصل 19:اسپین اکوی سریع FSE ))

فصل 20:گرادیان اکو، قسمت اول: اصول پایهای

فصل 21:گرادیان اکو قسمت دوم: تکنیکهای اسکن سریع

فصل 22:تصویربرداری اکو صفحهای )EPI )

فصل 23:ویژگیهای جدید تصویربرداری

فصل 24:تصویربرداری موازی

فصل 25:تکنیک های فرونشانی (حذف) بافت

فصل 26:پدیده جریان

فصل 27: آنژیوگرافی MR

فصل 28:تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قلبی

فصل 29:طیف نگاری رزونانس مغناطیسی در مغز

فصل 30:گرادیانهایی با قابلیت بالا

فصل 31: تنوع تکنیک های MRI

بخش 3 :تکنیک های تصویربرداری پیشرفته MRI

فصل 32:تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی

فصل 33:الاستوگرافی تشدید مغناطیسی

فصل 34:سنجش زمان واهلش Relaxometry )) (محاسبه ی زمان های آسایش *T2 ,T2, T1در MRI )

فصل 35:تصحیح حرکت

فصل 36:تصویربرداری طیف-محدود RSI ) )

بخش 4 :ایمنی در MRI

فصل 37:اصول کلی ایمنی

فصل 38:ایمنی ماده کنتراست

بخش 5 :نمونه سواالت بورد، امتحانات خارج از کشور

فصل 39: 100سوال و جواب بورد تخصصی MRI

ضمیمه الف: مراجع پیشنهادی

ضمیمه ب: پاسخ سوالات

ضمیمه ج: عالئم اختصاری

واژه یاب- فارسی

واژه یاب- انگلیسی